1. Taraflar

İşbu mesafeli satış sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), bir taraftan mybedesten (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır), diğer taraftan ise bu sözleşmede belirtilen kişi veya kişiler (bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

  1. Konu

Bu Sözleşme, Müşteri’nin Satıcı’nın web sitesinden veya diğer elektronik iletişim araçları ile verdiği siparişlerin teslimi ve ödeme şartlarını düzenlemektedir.

  1. Siparişin Kabulü

Müşteri, Satıcı’nın web sitesinden veya diğer elektronik iletişim araçları ile verdiği siparişi onaylayarak, bu Sözleşme’nin koşullarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişi aldığını Müşteri’ye elektronik olarak veya diğer uygun yöntemlerle bildirerek, siparişi onaylamış olur. Satıcı, siparişi onaylamama hakkını saklı tutar.

  1. Ürün ve Fiyat

Satıcı, web sitesinde veya diğer elektronik iletişim araçları ile belirttiği fiyat ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ancak, Satıcı’nın fiyat ve ürün özelliklerinde yapacağı herhangi bir değişiklik, siparişin alındığı tarihte belirtilen fiyat ve ürün özelliklerini değiştirmez.

  1. Teslimat ve Nakliye

Ürünler, Satıcı tarafından belirtilen kargo firması aracılığıyla Müşteri’ye teslim edilecektir. Müşteri, teslimatın yapılacağı yer, tarih ve saat konularında Satıcı ile uygun bir şekilde iletişim kuracaktır. Teslimat sırasında, ürünlerin hasarlı veya eksik olduğu tespit edilirse, Müşteri tarafından tutanak tutulacaktır. Tutanak tutulmadığı takdirde, Satıcı, ürünün hasarlı veya eksik teslimatından sorumlu değildir.

CAYMA HAKKI

  1. Müşteri, Satıcı’nın web sitesi üzerinden veya diğer elektronik iletişim araçlarıyla verdiği siparişlerde, ürünlerin teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptir.
  2. Cayma hakkının kullanılabilmesi için, Müşteri’nin Satıcı’ya yazılı bir bildirim yapması gerekmektedir. Bu bildirim, Satıcı’nın web sitesinde yer alan iletişim kanalları kullanılarak yapılabilir. Müşteri, cayma bildirimini yaparken, sipariş numarası, ürünün adı, miktarı, fiyatı ve faturanın bir kopyasını da bildirim ekinde sunmalıdır.
  3. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürünlerin, hasarsız, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması gerekmektedir. Ürünler, Satıcı’ya iade edilmelidir. İade işleminin gerçekleştirilebilmesi için, Müşteri’nin iade edeceği ürünlerle birlikte, orijinal fatura ve iade formunu da göndermesi gerekmektedir.
  4. Cayma hakkının kullanılması halinde, Satıcı, ürün bedelini Müşteri’ye iade edecektir. Ancak, Müşteri, ürünü kullanımına bağlı olarak bir değer kaybına uğratmışsa, Satıcı, ürünün değer kaybını Müşteri’ye yansıtacaktır.
  5. Cayma hakkının kullanımına ilişkin tüm işlemler, Satıcı’nın web sitesinde veya diğer elektronik iletişim araçları üzerinden takip edilebilir.